Energetische reinigingen

Stichting Aliran Tenaga Dalam werkt - ook in het geval van energetische reinigingen - met traditioneel energiewerk technieken volgens de adat van Java (vanuit o.a. Kejawen/Kebatinan/ilmu Tenaga Dalam). Ook al werken we volgens Indonesische technieken, de reinigingen zijn voor iedereen, die daartoe behoefte voelt, ongeacht je etniciteit. 

 

We maken onderscheid tussen energetische reiniging van voorwerpen/woningen/locaties en healing van personen

(zie informatie Healingsessies). De activiteit 'energetische reiniging' is een veel gevraagd verzoek.

 

Energetische reiniging van voorwerpen/woningen/locaties kan passend zijn na een ervaring van contact met externe negatieve energievelden van personen of locaties. 

Wanneer je gevoelig bent en je openstaat voor externe energievelden, kun je negativiteit van een locatie absorberen in je eigen energieveld. Wellicht neem je zelfs entiteiten waar.  

Wanneer jij je op zo'n plaats in vervolg niet langer senang voelt,  of klachten krijgt zonder ander herleidbare redenen, is een energetische reiniging mogelijk op z'n plaats. 

 

Neem gerust contact op voor een intake gesprek, om je situatie in kaart te brengen. En de juiste aanpak te vinden. 

 

Wanneer er sprake is van vervloeking kunnen wij de negatieve energieën herkennen en verwijderen. 

Zo nodig passen we bijhorende rituelen toe om de diverse kwesties te doen op lossen en tegen te houden. 

Op verzoek maken we  traditionele rituelen (Selamatan/Penuhulan/Sedekah) opdat contact kan worden gemaakt met voorouder lijnen. 

 

Behalve huisreinigingen / locatiereinigingen voeren we ook de rituele reinigingen van voorwerpen uit, in het bijzonder de Keris reinigingen (Merangi).  We kunnen je bovendien leren hoe je dit zelf ook kunt toepassen. 

Na een intakegesprek kunnen we met je bepalen wat een passend antwoord is voor jouw situatie.