Energetische huisreinigingen

Energetische reiniging van een woning, een locatie of van voorwerpen kan passend zijn wanneer je langere tijd onprettige ervaringen hebt gehad  op die locatie of met dat voorwerp.

 

Een ruzie, spanningen of onveiligheid kunnen nog lange tijd naklinken. Als dit onprettige gevoel aanhoudt, ook wanneer de situatie feitelijk veranderd is of wanneer die ander al weer weg gegaan is, noemen we dit aangehechte energie. Je hebt (meestal onbewust) energie van een ander aan jouw eigen energieveld gehecht. Ook locaties en voorwerpen kunnen beladen of belast zijn met een (al dan niet prettig gevuld) energieveld. Deze dragen de aangehechte energie van mensen en gebeurtenissen die zich daar eerder bevonden.

Wanneer je gevoelig bent en je openstaat voor het waarnemen van energievelden, kun je een deel van de energie die zich op een locatie bevindt, absorberen in je eigen energieveld en daar hinder van ondervinden. Wellicht neem je zelfs entiteiten waar.  

Wanneer jij je op zo'n plaats in vervolg niet langer senang voelt, of klachten krijgt zonder andere herleidbare redenen, is een energetische reiniging mogelijk op z'n plaats. 

 

Sensitief zijn is een mooie eigenschap. Je kunt juist je voordeel doen met je grote sensitiviteit wanneer je weet waarop je moet focussen. Stichting Aliran kan je helpen  jezelf te trainen om minder tot geen last te hebben van de energievelden van anderen en van locaties. En om je bewust te worden van je eigen energieveld en de rol die jouw gedachten en gedrag daarbij spelen.  Zodat je gemakkelijker onderscheidt waar jouw energie naar toe beweegt, of waardoor jouw energie beïnvloedt wordt.  Dan kun je makkelijker kiezen voor wat je een fijner gevoel geeft. We leren je ook de nodige handelingen die de energievelden op je locatie helder en aangenaam houden. Een energetische huisreiniging door Stichting Aliran vraagt dan ook de bereidheid om zelf actief bij te dragen aan het onderhouden van de opgeschoonde energiebalans. 

 

We werken - ook in het geval van energetische reinigingen - met rituelen en technieken vanuit Kebatinan en Indonesisch animisme.

Daarnaast maken we indien passend gebruik van een moderne 'REM-pod geest detector'. Dit is een apparaat dat wordt gebruikt om verstoringen in elektromagnetische velden weer te geven. Het is ontworpen om de aanwezigheid van geesten en andere bovennatuurlijke energieën te detecteren. De REM-pod bestaat uit een antenne en een sensor die een elektromagnetisch veld (EMV) genereert. Als een geest of entiteit zich dichtbij bevindt en het EMV verstoort, zal de REM-pod reageren  met licht- en geluidssignalen.  Het gebruik van de REM-pod kan een meetbare bevestiging geven voor de situatie bij aanvang en na reiniging.

 

We starten altijd met een intakegesprek om je situatie in kaart te brengen.  En om wederzijds af te stemmen of onze aanpak passend is en wat er nodig is.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.