Gratis te downloaden

Oudere teksten

Stichting Aliran werkt op basis van de tradities en technieken van Javaans immaterieel erfgoed, Indonesisch animisme/dynamisme en energiewerk. Deze technieken en tradities zijn beschikbaar voor iedereen die daarin interesse heeft.

 

Veel oude teksten over Indische tradities of Indonesisch animisme zijn inmiddels gedigitaliseerd en online te vinden. 

Wij vinden het belangrijk dat oude bronnen vindbaar zijn. Omdat we op die manier met elkaar tradities in ere kunnen blijven houden.

 

De teksten kunnen een ingang geven naar het antwoord op vragen als: "Wie ben ik?", "Hoe leefden mijn voorouders?", "Welke wijsheden en werkvormen die zij toepasten zijn ook voor mij helend?"

 

Omdat niet iedereen weet waar te zoeken hebben we een aantal van de openbare, rechten vrije documenten voor je gebundeld. Deze lijst kan eindeloos worden aangevuld.

De grootste inspiratiebron hiertoe is Delpher. Op die website staan vele oude boeken en krantenartikelen over elk gewenst onderwerp gebundeld. (De onderstaande teksten zijn opgetekend vanuit het perspectief van de tijdsperiode 1870-1930. Aannames of denkwijzen van de auteurs kunnen de visie op de feiten hebben gekleurd). 

 

Klik op de titel voor de verwijzing naar de juiste pagina en download de documenten eenvoudig naar je computer. 

Veel plezier! 


Javaans

 • Over de diverse tellingen en kalenders, en de gewenste handelingen bij die dagen: 

De Javaansche geestenwereld en de betrekking, die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat, verduidelijkt door petangan's of tellingen, bij de Javanen en Soendaneezen in gebruik deel 1 1913 - 

Hien, H.A. van

 • Sheppingsverhalen, sagen en legenden: 

Eenige weinig bekende Javaansche legenden, 1912 - Hien, H.A. van

 • Natuurlijke geneeskrachtige recepten 

Het Javaansch receptenboek afkomstig van Soerakartabevattende 797 recepten, voor genezing van ziekten van den volwassen mensch, het kind, het viervoetig dier, den vogel en het hoen, met vermelding tevens van de meest bekende Javaansche vergiften, geheime middelen en van de Latijnsche namen der in dit boek vermelde planten, 1925 - Hien, H.A. van

 

 • Uitgebreid ooggetuigenverslag van kerisrituelen: 

Het njirami, of De jaarlijksche reiniging van de erfwapens en andere poesåkå's in Midden-Java

1904, Groneman, Isaac

 • (On)gewenste omgangsvormen in het dagelijks leven die tot misverstanden kunnen leiden worden uitgelegd vanuit Javaanse visie:

Wat iedere Nederlander in Indië dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaansche volk, 1934 -Nimpoeno, Raden S.

 

 • Javaanse batik patronen van metalen stempels:

Javanese batik designs from metal stamps : Lewis, A. B. (Albert Buell), 1867- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive 

 

Indisch

 • Een mystiek standaardwerk met wijsheden uit zestiende eeuw, vertaald of begrepen vanuit antroposofisch perspectief:

Wali Sanga - de Javaansche geheime leer, 1932 - Hien, H.A. van en de Negen Wali's van Java, de

 • Bijlage bij 'De Javaansche geheime leer'. Positieve spreuken (formules): 

De formulieren voor de stille kracht

1924, Hien, H.A. van

 • Standaardwerk over flora en natuurlijke geneeskrachtige recepten: 

Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz., 1934 Kloppenburg-Versteegh, J.

 

Animistisch

 • Ooggetuigen verslag van een zendeling die met respect voor plaatselijke volken hun gebruiken heeft opgetekend:

Het animisme in den Indischen Archipel 

1906 Kruyt, Alb. C

 

 • Dit boek is geschreven met het doel tot bekering. Toch heeft het de insteek "de natuurvolken niet te minachten" maar beter te leren kennen. Om van daaruit alsnog tot bekering naar christendom te kunnen doordringen. Desalniettemin geeft het wel een beeld van het leven van Indonesische volken met de natuur. En onderscheidt het animisme (leven in een bezielde wereld vol geesten) en dynamisme (leven in een bezielde wereld vol krachten).  

Het geestesleven der natuurvolken

1924 Kluin, H. Coauteur Kruyt, Alb.C.

 •