SENANG met de Stille Kracht

Op 4 september 2022 is het boek 'SENANG met de Stille Kracht' uitgebracht!

 

De hoofdstukken in dit boek volgen de structuur van een eerder uitgebracht werk van Stichting Aliran: het orakeldeck ‘Kaarten van Stille Kracht’. Je kunt dit boek als een verdieping op het orakeldeck gebruiken. Je kunt het echter ook als een op zichzelf staand boek lezen.

Het boek is tweeledig:

  • Enerzijds biedt het een naslagwerk over Javaans cultureel erfgoed. Elk hoofdstuk bevat vijf pagina’s aan achtergrondinformatie bij een thema. Deze zijn allemaal gerelateerd aan tradities en technieken van de helende Stille Kracht. Deze achtergrondinformatie is gebaseerd op zowel geraadpleegde bronnen en literatuur als op de zienswijze en ervaring van Stichting Aliran.
  • ‘Senang met de Stille Kracht’ is anderzijds ook bedoeld als een zelfhulp boek. Met de verzameling tradities en technieken rondom de Stille Kracht voor balans, biedt dit boek vele handvatten voor persoonlijke ontwikkeling. Elk hoofdstuk bevat daarom naast de achtergrondinformatie ook vijf pagina’s aan toepassingen. Praktische oefeningen en inspirerende rituelen laten je kennismaken met 33 Javaanse tradities. Deze zijn er op gericht je innerlijke kracht te versterken en senang (blij, gelukkig, comfortabel) te zijn met de Stille Kracht.

Achter in dit boek vind je een index. Daar staan de oefeningen, recepten en rituelen per

categorie gesorteerd. Je vindt er ook de lijst met geraadpleegde literatuur.

 

Bekijk alvast het inkijk exemplaar door op de foto hiernaast te klikken.

Het boek is uitsluitend te koop bij Stichting Aliran. De eerste editie was in no-time uitverkocht, de tweede druk is nu beschikbaar. 

Wil jij er ook één?  Bestel dit prachtige boek in de webshop

 


Hoe dit boek tot stand is gekomen

Als schoondochter in de Indische familie van Rich Eduard (tweede generatie Indo in Nederland) heb ik mogen putten uit de kennis en ervaring van de familie. Op hoge leeftijd deelt de moeder van Rich haar Indische recepten en wijsheid met haar kinderen en haar schoondochters. Deze inzichten en gebruiken zijn van grote invloed geweest op de beschrijvingen in dit boek. Met dit boek geven Rich en ik de kennis uit de familie door. Niet alleen aan onze eigen kinderen en kleinkinderen, maar het is onze hoop dat velen met ons de rijkdom van de Javaanse cultuur mogen (er-)kennen.

 

Bovendien, het Comité van Aanbeveling van de stichting, wordt gevormd door Raden Zulverdi Triharimurti en zijn vrouw Raden Ika Febriani. Deze Javaanse familie Triharimurti zijn de nazaten van de invloedrijke Sunan Kalijaga uit de zestiende eeuw. Ten behoeve van dit boek hebben we ons door hen mogen laten informeren over het erfgoed van Raden Sunan Kalijaga.

Daarnaast hebben we diverse beoefenaars van Javaanse cultuur en mystiek ontmoet op Java die hun kennis en vaardigheden met ons wilden delen. Zij waardeerden onze ijver om de Javaanse culturele tradities te delen in Europa, opdat de adat (Javaanse normen en tradities) niet verloren gaat.

 

 

Voor inspiratie bij dit boek in woord en beeld, hebben we mogen rekenen op de hulp van vele vrienden. De tekst en vormgeving in dit boek zijn het werk van Ivonne Kreule. 

 

Waar gehakt wordt, vallen spaanders

Ondanks grote zorgvuldigheid bij het schrijven en vormgeven van de 368 pagina's , is niet kunnen voorkomen dat er in de eerste druk enkele foutjes in het boek zijn geslopen. In de tweede druk zijn deze verholpen. 

Heb je een eerste druk exemplaar? Hou dan rekening met het volgende: De tabel op pagina 162 geeft de zogenoemde 'jumat legi' dagen weer. Hier zouden 'jumat kliwon' dagen moeten zijn ingevuld. De juiste dagen en bijbehorende uitleg vind je hier.

In de index wordt op enkele plaatsen verwezen naar een andere pagina. De juiste verwijzing download je hier.  Desalniettemin hopen we dat je net als wij erg SENANG zult zijn met dit boek!