Pusaka, Jimat en Keris: talisman en erfstuk

De letterlijke vertaling van het woord pusaka is erfstuk. Vele Indische families in Nederland koesteren een erfstuk uit Nederlands-Indië als een van de weinige concrete tastbare herinneringen van een leven ver weg en lang geleden. Het verbindt de familie en hun voorgeschiedenis. Het pusaka-voorwerp kan een keris zijn of een ander voorwerp dat een waardevolle betekenis heeft, zoals een koppel wayang golek poppen, sieraden, munten, maar ook een foto, een brief of een oude teddybeer kan een pusaka zijn. De waarde van de pusaka zit voornamelijk in de betekenis die het voorwerp draagt, vanwege de lange geschiedenis binnen de familie. De pusaka blijft vaak goed bewaard en wordt doorgegeven aan iemand van de volgende generatie die er affiniteit mee heeft. Soms blijven ook de verhalen die ermee verbonden zijn en de traditionele gebruiksvoorschriften ervan bewaard.

 

Ook Indonesië kent een lange traditie van erfstukken in familieverband. Erfstukken genieten groot aanzien, omdat ze vele generaties oud kunnen zijn. Doordat de pusaka’s van generatie op generatie zijn gebruikt, is dit veelvuldige gebruik als een aangehecht energieveld voelbaar aan het voorwerp. De pusaka wordt dan juist vanwege de energie die er aan is aangehecht gewaardeerd en is dan een jimat (talisman) geworden. Het is nu een instrument geworden waarmee in potentie contact met een voorouder gemaakt kan worden. Diens krachten worden aangeroepen wanneer het voorwerp opnieuw wordt gebruikt.    

 

In deze workshop ben je uitgenodigd een pusaka of ander voorwerp mee te brengen dat voor jou van bijzondere betekenis is. 

  • We bespreken de Javaanse traditie van het werken met bezielde en rituele voorwerpen
  • Wij geven op deze dag een helder beeld van onder meer de zo beladen keristraditie
  • We zullen dieper ingaan op de geschiedenis en herkomst van pusaka's in het algemeen en van de meegebrachte voorwerpen in bijzonder
  • We brengen het aangehechte energieveld van het voorwerp in kaart en bezien of het voorwerp ook als jimat is gebruikt, of kan gaan worden
  • We maken een koppeling naar het werken met deze voorwerpen, gebaseerd op Javaanse tradities maar toepasbaar in het Westerse hier en nu

Mee doen?

 Op dit moment is er nog geen datum bepaald.