Over Stichting Aliran

Tenaga Dalam & immaterieel erfgoed

Hoeveel diploma's je hebt, welke merkkleding je draagt of hoeveel verre reizen je hebt gemaakt is niet de kern van wat je gelukkig maakt. Javanen weten dat. Daar zijn de grootste meesters het minst zichtbaar. Omdat de waarde zit in wat je vanbinnen beleeft. Ze noemen dit Tenaga Dalam: Innerlijke Kracht; of Kebatinan:dat wat van binnenuit komt. Het is weleens misverstaan als Stille Kracht. 

De Javaanse helende stille kracht is een verzameling tradities en technieken waarmee de Javaan zich ontwikkelt om meer in balans te zijn. Met zichzelf, zijn omgeving of zijn relatie met het goddelijke. Deze technieken en tradities zijn beschikbaar voor iedereen die daarin interesse heeft. Het is het Indonesisch immaterieel erfgoed. Stichting Aliran zet zich in voor het behoud van dit erfgoed en laat je graag zien wat dit inhoudt en hoe je het kunt toepassen in je dagelijks leven.

 

Even voorstellen

De Aliran Tenaga Dalam van Rich Eduard heeft na meer dan 25 jaar van groei en ontwikkeling zijn vorm gevonden in deze stichting.  

Samen met zijn partner Ivonne Kreule vormt hij de kern van Stichting Aliran Tenaga Dalam. 

 Daarnaast zijn zij vereerd met het comité van aanbeveling uit Java, is er goede feedback van de commissie van advies, en zijn zij blij met de overige vrijwilligers die het bestuur ondersteunen waar het passend is. Bovendien is er de regelmatige uitwisseling met de contacten op Java en Bali. 

 

Rich Eduard
Grondlegger en voorzitter van Stichting Aliran Tenaga Dalam. Meer dan dertig jaar deelt hij de cultuur van zijn Javaanse voorouders. Met veelzijdige kennis en bevlogenheid past hij zijn ervaring toe in binnen- en buitenland. Dit doet hij in workshops, lezingen, individuele begeleidingstrajecten en in ceremoniën. Rich brengt de tradities die lang verborgen zijn gebleven op sprekende wijze tot leven en geeft daarmee zelf het voorbeeld van Tenaga Dalam,  Innerlijke Kracht.

 

Ivonne Kreule
Met haar achtergrond als vaktherapeut drama en docent dansexpressie zet Ivonne creativiteit in als middel om tot een doel te komen. Schrijven, vormgeven en vertolken is haar wel toevertrouwd. Zij heeft het orakeldeck Aliran Tenaga Dalam- Kaarten van Stille Kracht ontwikkeld en is drijvende kracht achter de uitgave van producten binnen de stichting. Ivonne is in staat om integer te verhelderen wat de kern is van een situatie. Haar bijdrage is veelzijdig, praktisch, altijd op maat en met een fijngevoelige insteek. Binnen het bestuur neemt ze bovendien de taken van secretaris en penningmeester op zich. 

 

 

comité van aanbeveling

Ons comité van aanbeveling wordt gevormd door Raden Zulverdi Tri Harimurti en zijn vrouw Raden Ika Febriani, uit Kadilangu, Java. We hebben met Raden Zulverdi en Raden Ika inmiddels een mooie vriendschap opgebouwd en we zijn door hun ouders en familie gastvrij ontvangen in hun ouderlijk huis. Deze familie Harimurti zijn nazaten van Sunan Kaliajaga, één van de meest toonaangevende figuren uit de geschiedenis van Java en onderdeel van de Wali Sanga wijsgeren uit de 15e eeuw. In hun huis worden zorgvuldig oude familie erfstukken behouden en oude tradities en rituelen worden door hen bewaard en doorgegeven.


Onze aanpak

  • We doceren waardevolle oeroude technieken en wijsheden voor gezondheid en Innerlijke Kracht van het Indonesisch immaterieel erfgoed.  Dit doen we altijd vanuit respect voor de authentieke traditie. En deze maken we toegankelijk voor het Westerse hier en nu.
  • We geven helderheid over de culturele tradities van kejawen en animisme. We willen de beeldvorming over Stille Kracht ontdoen van haar ongrijpbaarheid en de vrees er voor.  
  • We benadrukken daarom juist de positieve, creatieve en praktische, toegankelijke kwaliteiten ervan. Zodat de waardevolle eigenschappen van de Stille Helende Kracht beschikbaar blijven voor navolgende generaties.    
  • De technieken die we aanbieden ondersteunen je Innerlijke Kracht . We werken op maat en sluiten aan bij jouw unieke situatie en mogelijkheden.  

 Hoe wij dat doen

Onze pijlers zijn aarding, veiligheid, respect, en gastvrijheid.

  • We bieden ondersteuning bij persoonlijke groei in diverse individuele begeleidingstrajecten.
  • Onze expertise zetten we in tijdens workshops, cursussen en lezingen, zowel in intieme settings als op drukbezochte evenementen. 
  • De stichting Aliran wil een platform voor co-creatie zijn voor bevlogen ambachtslieden, kunstenaars en healers die werken vanuit de Indonesische tradities. 
  • Bovendien ontwikkelen we handgemaakte producten zoals de Kaarten van stille Kracht 
  • Natuurlijk houden we onze expertise scherp door regelmatig in Indonesië met ons netwerk te blijven uitwisselen. We gaan op werkbezoek, en organiseren  excursies.